KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ

 

Sayın Ziyaretçi,

 

Karabük Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 4764-5637 sicil numarasıyla kayıtlı,0378008786700015  MERSİS numaralı, “[Hürriyet, Zonguldak Cd. No:65, 78100 Merkez/Karabük]” adresinde mukim Esen Ticaret İnşaat Kum Ocakları Taahhüt Nakliyat Sanayi Limited Şirketi olarak kişisel verilerin korunmasına önem vermekteyiz.

 

Bizimle paylaşmış olduğunuz veya paylaşacağınız adınız, soyadınız ve kimlik bilgileriniz vb. kişisel verileriniz; Şirket ofislerine yapılan ziyaret kayıtlarının tutulması, Şirket ofislerinin güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanmaktadır. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, üçüncü kişi alıcı gruplarına aktarılmadan Şirket tarafından veri işleyen sıfatıyla yetkilendirilmiş anlaşmalı olduğumuz güvenlik şirketi personeli veya kendi personelimiz tarafından otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.


Kişisel verileriniz ziyaretçi kayıtlarının tutulması hukuki sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak ziyaret defterine işlenmesi yöntemiyle şahsen yapılacak kimlik beyanı kanalıyla otomatik olmayan yolla toplanmaktadır.

 

İlgili kişi, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;


  • - Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
  • - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • - İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahiptir.

 

İlgili kişilerin haklarına ve Kanunun uygulanmasına ilişkin talepler, yazılı olarak [Hürriyet, Zonguldak Cd. No:65, 78100 Merkez/Karabük] adresine iletilebilecektir. Bu konuda internet sitemizde yer alan formu kullanabilirsiniz. ŞİRKET, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 

Esen Ticaret İnşaat Kum Ocakları Taahhüt Nakliyat Sanayi Limited Şirketi